Projekt je podprla Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo, JSKD.